Kategoriarkiv: FN

En likhet mellan USA och Ryssland – som DN missar

DN har (som vi alla?) en selektiv moral i politiska frÃ¥gor. Som ”supermakt” i den svenska medievärlden förfaller man ibland till arrogant och troligen medveten inkonsekvens, som andra supermakter. Idag fick det bli en kommentar till ledarsidan:

Ukraina är utsatt för ”hårdhänta ryska påtryckningar” för att styra sin ekonomiska politik i enlighet med det stora grannlandets intressen, skriver DN i dagens huvudledare. ”Drakoniska handelsrestriktioner och hot om strypta gasleveranser har använts som påtryckningsmedel”. Men, fortsätter texten: ”Den sortens diplomati för tankarna till en utpressningspolitik som hör hemma på historiens skräphög”.

Om det vore så väl, skulle kubanerna kunna säga, efter att i mer än femtio år ha utsatts för, inte bara hot och utpressning, utan ett fullt genomfört embargo i strid mot internationella konventioner. För en månad sedan verkställde FN:s generalförsamling sin årliga omröstning i frågan, och fördömde denna gång USA:s handlande med röstsiffrorna 188 mot 2 (USA och Israel) och tre nedlagda röster (Mikronesien, Marshallöarna och Palau).

Sedan ett par decennier har denna årliga procedur resulterat i ungefär samma överväldigande majoritet, men vad som kanske är unikt i år är att Dagens Nyheter faktiskt rapporterade om röstresultatet. Annars är denna, och ett stort antal andra resolutioner som USA mer eller mindre ensamt förkastar, mestadels effektivt dolda i det nedtystade skiktet av olämpliga nyheter.

Så vitt jag kan se har DN:s ledarsida inte någon gång under de senaste tio åren funnit anledning att kritiskt kommentera den ”historiens skräphög” på vilken man finner USA:s omänskliga embargo mot Kuba. Inte ens när åtgärderna också har varit riktade mot andra länder som varit oförsynta nog att ha fel sorts ekonomiska förbindelser med Kuba.

Om nu brist på mänskliga rättigheter på Kuba skulle användas som ursäkt för den försummelsen, så vore det dock fullkomligt ologiskt. Sådan omtanke har vi konsekvent lämnat åt sidan när det handlat om Batista och alla andra av kontinentens diktatoriska monster som torterat och slaktat under USA:s (dvs. också vårt) beskydd.

Moral kan inte vara relativ. Moral är definitionsmässigt universell.