Kategoriarkiv: Blair

Rädda Barnen och krigsförbrytare – än en gÃ¥ng.

Vi människor lever i en förunderlig dimma av falskt medvetande och oförmåga till insikt. Denna speciella blindhet för verkligheten gör att vi kan se de andras kriminella handlingar som ytterligt allvarliga, men knappast ens uppfattar något fel när vi gör samma typ av handlingar själva, även när de till yttringarna är mycket värre. Så var attentaten i Paris i år en av de värsta terrorattentat vi upplevt sedan 9/11, att döma av de allmänna reaktionerna. Att vi, eller länder vi helhjärtat stödjer, både före och efter 9/11 utfört illegala och ofantligt mycket dödligare handlingar har vi svårt att ens uppfatta.

Angreppskriget mot Irak är ett typfall. Till saken hör att angreppskrig är ett allvarligare brott än andra terrorhandlingar, så fastställt av domstolen i Nürnberg efter Andra världskriget. Vi kan sträcka oss till att kriget var ett ”misstag”, något som inte borde gjorts, men krigets totalt illegala natur blundar vi för. Och allra mest blundar vi för det oerhörda lidande vi orsakat i form av en miljon döda och miljontals andra offer: skadade, sörjande anhöriga till dödade, flyktingar, ekonomiskt utarmade och i stort sett alla övriga i landet.

Till skulden skall läggas ansvaret för att ha satt hela regionen i brand, som i dessa dagar yttrar sig i form av IS, skapade av kriget i Irak. I detta moraliska vakuum inser vi inte att Bush och Blair är krigsförbrytare av den yttersta graden (enligt Nürnberg), och som sådana är bland de värsta kriminella i världen att gå lösa.

Vårt falska medvetande kan vi möjligen ha anlag för, men de konkreta yttringarna planteras in i oss av vårt högeffektiva propagandasystem. Därför kan de också rensas bort, och det är vår skyldighet som moraliska och tänkande människor att delta i den rensningen i mån av kraft och möjligheter.

Jag fick ett tillfälle till när Rädda Barnen fortsatte att skicka sina papper till oss, efter påminnelser. Man får den klara misstanken att medarbetarna på den svenska avdelningen av organisationen inte alls ser det allvarliga i att Tony Blair tilldelas en hedersutmärkelse. Att man helt enkelt inte kan se att Blair är en krigsförbrytare. Men jag fick anledning till ännu ett brev (de övriga i tidigare Dagsnoteringar):

Rädda Barnen
Generalsekreterare Elisabeth Dahlin
107 88 Stockholm

Som om bifogade brev hade hamnat i ett svart hål fortsätter papper från din organisation att ramla ner i vår brevlåda. Är det en medveten provokation, eller bara inkompetens?

Kanske läser man inte längre brev som kommer i kuvert? Men då kan man istället ta en titt på Internet och se att det inte längre är så lätt att låtsas bort oegentligheter.

Söker man sålunda på Rädda Barnen, krigsförbrytelser och Blair på Google kommer min blogg med våra brev och mina kommentarer högt upp på listan. Jag har ingen större blogg men några läser, och mina rader adderar sig till ett stort antal andra bloggares, som uttrycker bestörtning och förakt över Rädda Barnens tilltag att hedra en krigsförbrytare som Tony Blair.

Skulle jag gång på gång tvingas påminna om att du skall verkställa vår ett år gamla begäran att stryka oss ur alla (alla) era register, så blir det bara allt fler träffar på Google om Rädda Barnen.

Blair må aldrig så mycket ha engagerat sig i välgörenhet på senare tid (som botgöring?), men den värsta av alla krigsförbrytelser – angreppskrig – kan inte gottgöras. För det brottet blev von Ribbentrop dömd till döden i Nürnberg, och hängd. Vår tid är kanske mildare, så Blairs straff hade väl stannat vid livstids fängelse. Det förhållandet att han överhuvudtaget inte ställs inför rätta är det sista man kan anföra som ursäkt. Det är bara ännu ett uttryck för vår gränslösa självrättfärdighet i västvärlden.

Med bästa hälsningar
Lars Schaff

 

Rädda Barnens hedrande av krigsförbrytare – nödvändig pÃ¥minnelse

För ett drygt år sedan tilldelade Rädda Barnen i England den tidigare brittiske premiärministern Tony Blair en hedersbetygelse. En filantropisk organisations tilltag att hedra en krigsförbrytare uppfattade vi som ofattbart och häpnadsväckande. Det återstod inget annat än att omedelbart bryta ett mångårigt stöd till Rädda Barnen med ett brev (nederst i inlägget).

Vi hade i och för sig inte väntat något svar på brevet, men som för att demonstrativt visa att vår upprördhet var ointressant så bortsåg Rädda Barnen från uppsägningen och fortsatte skicka brev och tidningar. När detta nu pågått ett år blev det dags att skriva en gång till, nu direkt adresserat till generalsekreteraren:

Rädda Barnen                                                                            Lysekil 2015-11-23
Generalsekreterare Elisabeth Dahlin
107 88 Stockholm

För ett år sedan skickade vi bifogade brev till Rädda Barnen, utan att få svar. Förutom det uteblivna svaret så har din organisation struntat i vår begäran att upphöra med all kommunikation. Jag vill be dig tillse att vi omedelbart stryks ur alla register. Det förefaller nödvändigt att understryka allvaret i vår uppsägning med en utförligare motivering:

Nürnbergrättegångarna efter andra världskriget slog fast att angreppskrig är det yttersta av internationella brott, som skiljer sig från andra krigsförbrytelser däri att det inbegriper all ondska som följer av kriget. Det internationella samfundet har accepterat domarna i Nürnberg som prejudicerande.

Kriget mot Irak, som inleddes för tolv år sedan, är ett bokstavstroget exempel på ett illegalt angreppskrig, för vilket Tony Blair är en av de huvudansvariga. Han är följaktligen ansvarig också för de konflikter och attentat som fortfarande pågår i och utanför landet, och som är en direkt följd av angreppskriget. Om han undgår att rannsakas inför ICC därför att han tillhör den västliga maktsfären så skulle det bara vara ännu ett utslag av vår skamlösa omoral och någonting som definitivt inte gör hans brott mera försvarligt.

Att Rädda Barnen i England belönar Blair med en hedersutmärkelse är fullkomligt oerhört och ett utslag av total moralisk kollaps, något som man förväntar sig skall vara uteslutet i en världsomspännande ideell organisation med mål att värna barns väl och ve. Tony Blair är de facto en av de huvudansvariga för mord på tusentals barn!

Vi är många som hoppas att Rädda Barnen skall arbeta bort denna skamfläck, och med moraliskt föredöme återerövra ett förlorat anseende.

Med bästa hälsningar
….

Det första brevet, ett år tidigare:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Vi har just fått information om att Rädda Barnens brittiska avdelning har tilldelat Tony Blair en utmärkelse kallad Global Legacy Award. Han må ha gjort insatser för Rädda Barnen, men det måste i så fall ses som ett uttryck för gränslöst hyckleri.

Tony Blair är en av de huvudansvariga för det illegala angreppskriget mot Irak, och är med FN:s och Nürnbergrättegångarnas definitioner därmed en krigsförbrytare. Han är sålunda direkt ansvarig för dödandet av otaliga barn, för lemlästandet av barn, för att ha berövat barn sina föräldrar, för att ha utsatt barn för svält, för att ha åsamkat barn livslånga trauman, kort sagt för sådana barbariska handlingar gentemot barn för vilka man saknar ord.

En välgörenhetsorganisation som kan tilldela en sådan person en hedersam utmärkelse är endera fullkomligt aningslös eller rent cynisk. Vi kan inte ens avlägset ha med en sådan organisation att göra, och anmodar er att omedelbart stryka oss ur medlemsregistret och avsluta all kommunikation med oss. Med oss menas följande personer:
[…]
Vi avbryter ocksÃ¥ omedelbart det mÃ¥natliga bidrag som en av oss […] har lämnat sedan närmare 30 Ã¥r.

Lysekil 2014-11-24
[…] […}