månadsarkiv: december 2015

Rädda Barnen och krigsförbrytare – än en gÃ¥ng.

Vi människor lever i en förunderlig dimma av falskt medvetande och oförmåga till insikt. Denna speciella blindhet för verkligheten gör att vi kan se de andras kriminella handlingar som ytterligt allvarliga, men knappast ens uppfattar något fel när vi gör samma typ av handlingar själva, även när de till yttringarna är mycket värre. Så var attentaten i Paris i år en av de värsta terrorattentat vi upplevt sedan 9/11, att döma av de allmänna reaktionerna. Att vi, eller länder vi helhjärtat stödjer, både före och efter 9/11 utfört illegala och ofantligt mycket dödligare handlingar har vi svårt att ens uppfatta.

Angreppskriget mot Irak är ett typfall. Till saken hör att angreppskrig är ett allvarligare brott än andra terrorhandlingar, så fastställt av domstolen i Nürnberg efter Andra världskriget. Vi kan sträcka oss till att kriget var ett ”misstag”, något som inte borde gjorts, men krigets totalt illegala natur blundar vi för. Och allra mest blundar vi för det oerhörda lidande vi orsakat i form av en miljon döda och miljontals andra offer: skadade, sörjande anhöriga till dödade, flyktingar, ekonomiskt utarmade och i stort sett alla övriga i landet.

Till skulden skall läggas ansvaret för att ha satt hela regionen i brand, som i dessa dagar yttrar sig i form av IS, skapade av kriget i Irak. I detta moraliska vakuum inser vi inte att Bush och Blair är krigsförbrytare av den yttersta graden (enligt Nürnberg), och som sådana är bland de värsta kriminella i världen att gå lösa.

Vårt falska medvetande kan vi möjligen ha anlag för, men de konkreta yttringarna planteras in i oss av vårt högeffektiva propagandasystem. Därför kan de också rensas bort, och det är vår skyldighet som moraliska och tänkande människor att delta i den rensningen i mån av kraft och möjligheter.

Jag fick ett tillfälle till när Rädda Barnen fortsatte att skicka sina papper till oss, efter påminnelser. Man får den klara misstanken att medarbetarna på den svenska avdelningen av organisationen inte alls ser det allvarliga i att Tony Blair tilldelas en hedersutmärkelse. Att man helt enkelt inte kan se att Blair är en krigsförbrytare. Men jag fick anledning till ännu ett brev (de övriga i tidigare Dagsnoteringar):

Rädda Barnen
Generalsekreterare Elisabeth Dahlin
107 88 Stockholm

Som om bifogade brev hade hamnat i ett svart hål fortsätter papper från din organisation att ramla ner i vår brevlåda. Är det en medveten provokation, eller bara inkompetens?

Kanske läser man inte längre brev som kommer i kuvert? Men då kan man istället ta en titt på Internet och se att det inte längre är så lätt att låtsas bort oegentligheter.

Söker man sålunda på Rädda Barnen, krigsförbrytelser och Blair på Google kommer min blogg med våra brev och mina kommentarer högt upp på listan. Jag har ingen större blogg men några läser, och mina rader adderar sig till ett stort antal andra bloggares, som uttrycker bestörtning och förakt över Rädda Barnens tilltag att hedra en krigsförbrytare som Tony Blair.

Skulle jag gång på gång tvingas påminna om att du skall verkställa vår ett år gamla begäran att stryka oss ur alla (alla) era register, så blir det bara allt fler träffar på Google om Rädda Barnen.

Blair må aldrig så mycket ha engagerat sig i välgörenhet på senare tid (som botgöring?), men den värsta av alla krigsförbrytelser – angreppskrig – kan inte gottgöras. För det brottet blev von Ribbentrop dömd till döden i Nürnberg, och hängd. Vår tid är kanske mildare, så Blairs straff hade väl stannat vid livstids fängelse. Det förhållandet att han överhuvudtaget inte ställs inför rätta är det sista man kan anföra som ursäkt. Det är bara ännu ett uttryck för vår gränslösa självrättfärdighet i västvärlden.

Med bästa hälsningar
Lars Schaff