Rädda Barnens hedrande av krigsförbrytare – nödvändig pÃ¥minnelse

För ett drygt år sedan tilldelade Rädda Barnen i England den tidigare brittiske premiärministern Tony Blair en hedersbetygelse. En filantropisk organisations tilltag att hedra en krigsförbrytare uppfattade vi som ofattbart och häpnadsväckande. Det återstod inget annat än att omedelbart bryta ett mångårigt stöd till Rädda Barnen med ett brev (nederst i inlägget).

Vi hade i och för sig inte väntat något svar på brevet, men som för att demonstrativt visa att vår upprördhet var ointressant så bortsåg Rädda Barnen från uppsägningen och fortsatte skicka brev och tidningar. När detta nu pågått ett år blev det dags att skriva en gång till, nu direkt adresserat till generalsekreteraren:

Rädda Barnen                                                                            Lysekil 2015-11-23
Generalsekreterare Elisabeth Dahlin
107 88 Stockholm

För ett år sedan skickade vi bifogade brev till Rädda Barnen, utan att få svar. Förutom det uteblivna svaret så har din organisation struntat i vår begäran att upphöra med all kommunikation. Jag vill be dig tillse att vi omedelbart stryks ur alla register. Det förefaller nödvändigt att understryka allvaret i vår uppsägning med en utförligare motivering:

Nürnbergrättegångarna efter andra världskriget slog fast att angreppskrig är det yttersta av internationella brott, som skiljer sig från andra krigsförbrytelser däri att det inbegriper all ondska som följer av kriget. Det internationella samfundet har accepterat domarna i Nürnberg som prejudicerande.

Kriget mot Irak, som inleddes för tolv år sedan, är ett bokstavstroget exempel på ett illegalt angreppskrig, för vilket Tony Blair är en av de huvudansvariga. Han är följaktligen ansvarig också för de konflikter och attentat som fortfarande pågår i och utanför landet, och som är en direkt följd av angreppskriget. Om han undgår att rannsakas inför ICC därför att han tillhör den västliga maktsfären så skulle det bara vara ännu ett utslag av vår skamlösa omoral och någonting som definitivt inte gör hans brott mera försvarligt.

Att Rädda Barnen i England belönar Blair med en hedersutmärkelse är fullkomligt oerhört och ett utslag av total moralisk kollaps, något som man förväntar sig skall vara uteslutet i en världsomspännande ideell organisation med mål att värna barns väl och ve. Tony Blair är de facto en av de huvudansvariga för mord på tusentals barn!

Vi är många som hoppas att Rädda Barnen skall arbeta bort denna skamfläck, och med moraliskt föredöme återerövra ett förlorat anseende.

Med bästa hälsningar
….

Det första brevet, ett år tidigare:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Vi har just fått information om att Rädda Barnens brittiska avdelning har tilldelat Tony Blair en utmärkelse kallad Global Legacy Award. Han må ha gjort insatser för Rädda Barnen, men det måste i så fall ses som ett uttryck för gränslöst hyckleri.

Tony Blair är en av de huvudansvariga för det illegala angreppskriget mot Irak, och är med FN:s och Nürnbergrättegångarnas definitioner därmed en krigsförbrytare. Han är sålunda direkt ansvarig för dödandet av otaliga barn, för lemlästandet av barn, för att ha berövat barn sina föräldrar, för att ha utsatt barn för svält, för att ha åsamkat barn livslånga trauman, kort sagt för sådana barbariska handlingar gentemot barn för vilka man saknar ord.

En välgörenhetsorganisation som kan tilldela en sådan person en hedersam utmärkelse är endera fullkomligt aningslös eller rent cynisk. Vi kan inte ens avlägset ha med en sådan organisation att göra, och anmodar er att omedelbart stryka oss ur medlemsregistret och avsluta all kommunikation med oss. Med oss menas följande personer:
[…]
Vi avbryter ocksÃ¥ omedelbart det mÃ¥natliga bidrag som en av oss […] har lämnat sedan närmare 30 Ã¥r.

Lysekil 2014-11-24
[…] […}

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *